Kontaktné údaje

SALUS SK, s.r.o.

Mlynská 814/14

93021 Jahodná

E-mail: info@biopool.sk

Fakturačná adresa

Obchodné meno: SALUS SK, s.r.o.

Sídlo: Mlynská 814/14, 930 21 Jahodná

IČO: 43786863

DIČ: 2022466688

IČ DPH: SK2022466688

Bankové spojenie

IBAN: SK52 1100 0000 0026 2510 4845

vedený v Tatra banka, a.s.

Názov účtu: SALUS SK, s.r.o.

SWIFT kód (BIC): TATRSKBX

Kontaktujte nás