Popis produktu

VLASTNOSTI

 • Prípravok bez chlóru, používaný na kompletnú úpravu vody bazénov a spa pre profesionálne účely. Aglicídny, flokulant, stabilzátor hodnoty pH, a anti-kalk účinok.
 • Flokulant: vynikajúce vločkovacie účinky pri eliminovaní suspendvaných častí.
 • Nemení pH hodnotu vody.
 • Veľká rozpustnosť a okamžité pôsobenie.
 • Vhodný na udržiavanie hygieny v šatníkoch, šatniach, toaletách, saunách, okrajov bazénov, atď.
 • Neoxiduje.
 • Nevytvára penu.
 • Účinný proti vodnému kameňu.
 • Nestráca účinnosť pri narušenom pH vody.
BioPool5Actions produkt
1. Vyhnete sa podráždeniu očí.

2. Vďaka pretrvávajúcemu účinku BIO POOL 5 ACTIONS nie je potrebná dôkladná kontrola ako v prípade chlórových výrobkoch (môžete používať jednu dávku za týždeň).

3. Na rozdiel od oxidujúcich výrobkov (napr. hypochlorid sodný, peroxid vodíka, izokyanát chlóru atď.) neodfarbuje textílie.

4. Neničí textílie ako vlna, nylon a pod.

5. Nestráca účinnosť ani vo vode s nevyváženou hodnotou pH.

6. Je kompatibilný s chlórovými výrobkami a hydrogén peroxidom a preto, ak budete chcieť, môžete ho striedať s tradičným chlórovaním.

7. Vyhnete sa manipulácii s obalom výrobku, keďže obsahuje automatický dávkovač.

8. Vyhnete sa intenzívnemu zápachu vody z bazénu (Chloramín a pod.)

9. Ide o ekologickejší výrobok z hľadiska chemickej reakcie aj balenia, ktoré je päťkrát menšie ako u tradičných výrobkov.

10. Je mimoriadne účinný proti baktériám, riasam, malým mäkkýšom a mikroorganizmom bežným v bazénoch.

11. Vyhnete sa korozívnemu účinku hypochloridu a iných výrobkov obsahujúcich chlór. (Vyhnete sa odfarbovaniu farbených vlasov a pod.)

12. Minimálne skladovanie a obrovské výhody pri preprave: 1 liter BIO POOL 5 ACTIONS zodpovedá 5 litrom tradičného výrobku.

SPôSOB POUŽITIA A DÁVKOVANIE

 • Výrobok sa odporúča aplikovať po zotmení, po ukončení kúpania.
 • Po zapnutí čistiaceho zariadenia výrobok pridajte do blízkosti trysiek za cieľom rozptýlenia po celom bazéne.
 • Kúpeľ je možný aj po nárazovom ošetrení.

ŠATNE A SAUNY

Použite roztok 2 až 4 ml výrobu na 10 litrov vody.

NÁRAZOVÉ OŠETRENIE

 • Pridajte 20 až 40 ml na 1m3 vody
 • Normálny stav: 20ml/m3 vody.
 • Závažný stav: 40ml/m3 vody.
Pred a po
Finished Product PH7

UDRŽIAVACIE OŠETRENIE

 • Pridajte 2 až 4 ml na 1m3 vody raz za týždeň.
 • Normálny stav: 2ml/m3 vody každých 7 dní.
 • Závažný stav: 4ml/m3 vody každých 7 dní.
 • V prípade silného dažďa alebo vysokých telôt alebo počas veľkej návštevnosti kúpajúcich sa, zdvojnásobte dávku každých 15 dní.

Stlačte obal tak, aby sa tekutina dostala hore do kanálika.

Naplňte automatický dávkovač.

Želanú dávku vylejte do bízkosti trysiek.

SKLADOVANIE

 • Skladovať v chladných priestoroch s dostatočnou ventiláciou v originálnych dobre uzavretých obaloch vzdialených od zdroja tela a ohňa.
 • Po skončení manipulácie obaly starostlivo uzatvoriť. Chrániť pred nízkymi teplotami.
BioPool komponenty

ZÁRUKA KVALITY

Značková bazénová chémia BIO POOL 5 Actions je vyrobený za prísnych kontrol kvality, spĺňa všetky prísne kritéria kvality, ochrany zdravia spotrebiteľa a životného prostredia. Baktericídny a algicídny účinok výrobku bol testovaný a ptvrdený laboratóriumom Ekotoxikologického centra Bratislava. BIO POOL 5 Actions získal povolenie na uvedenie výrobku na trh, vydané Ministerstvom hospodárstva SR – Centrum pre chemické láty a prípravky SR, reg. číslo: BIO/985/D/16/CCHLP

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

BioPool5Actions nálepka